Sabtu, 20 Maret 2010

Pemecahan Masalah - Pemberdayaan Diri

PEMECAHAN MASALAH - PEMBERDAYAAN DIRI

 • Manusia memohon jalan yang lurus ( Al Fatihah )
 • Inilah jalan yang lurus menuju kepada –Ku ( Al Hijr 15 : 49 )
 • Jangan ikuti jalan – jalan lain sehingga kamu bercerai- berai

( Al An’am 6 : 153 )

 • Inilah jalanku, aku mengajak kamu kepada Allah dengan penglihatan yang nyata ( Yusuf 12:108 ).
 • Barang siapa yang berserah diri kepada Allah sedang dia berbuat kebajikkan, maka baginya pahala pada sisi Tuhannya dan tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan mereka tidak bersedih hati ( Al Baqarah 2 : 112 )
 • Ingatlah kepada-Ku niscaya Akupun akan ingat kepadamu, besyukurlah kepada-Ku dan jangan mengingkari-Ku ( Al Baqarah 2 : 152 )
 • Hai orang-orang yang beriman mintalah pertolongan ( kepada Allah ) dengan sabar dan sholat, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar

( Al Baqarah 2 : 153 ).

 • Dirikan sholat, tunaikan zakat dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk

( Al Baqarah 2 : 43 ).

 • Dan ingatlah Ketika Kami berikan kepada Musa Al Kitab ( Turat ) dan keterangan yang membedakan antara yang benar dan yang salah agar kamu mendapati petunjuk ( Al Baqarah 2 : 53 ).
 • Hanya milik Allah Asma ul Husna maka mohonlah kepada-Nya dengan menyebut Asma ul Husna itu ( Al A’raf 7 : 180 ).
 • Sebutlah ( nama ) Tuhan-mu dalam hatimu ( Al A’raf 7 : 205 ).
 • Sesungguhnya orang – orang yang beriman apabila disebut nama Allah akan bergetar hatinya dan apabila dibacakan ayat – ayat – Nya akan bertambah iman mereka dan kepada Tuhannya mereka bertawakal.

(Al Anfal 8:2 )

 • Merinding karenanya kulit orang – orang yang takut kepada Tuhan-nya, kemudian menjadi tenang kulit dan hati mereka diwaktu mengingat Allah (Az Zumar 39 : 33 ).
 • Apabila dibacakan ayat-ayat Allah Yang Maha Rahman kepada mereka, maka mereka menyungkur, bersujud dan menangis ( Maryam 19 : 58 ).
 • Masalah Penyakit

Ø As Syuara 26 : 80

Bila aku sakit Allah akan menyembuhkan aku

Ø Al Isra 17 : 82

Dan kami turunkan dari Al qur’an suatu yang menjadi penawar ( Obat ) dan rahmat bagi orang – orang yang beriman.

Ø Yunus 10 : 57

Hai manusia sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit – penyakit didalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang – orang yang beriman.

Ø Al Isra 17 : 80 – 82

Ya Tuhanku masukkanlah aku secara masuk yang benar dan keluarkanlah aku dengan cara keluar yang benar dan berikanlah kepadaku dari sisimu kekuasaan yang bisa menolong.

Yang benar telah datang dan yang batil telah lenyap sesungguhnya yang batil adalah sesuatu yang pasti lenyap.

Dan kami turunkan dari Al qur’an suatu yang menjadi penawar ( Obat ) dan rahmat bagi orang – orang yang beriman.

Bila kita tetap berpegang pada tali Allah, tetap bertawakal kepada Allah serta selalu memohon ampunan dan pertolongan Allah dengan sabar dan ikhlas, sholat dan dzikir maka pasti kita akan lulus ujian dan mendapatkan bonus yang luar biasa.

HASIL AKHIRNYA

1. Al Ahzab 33 : 41- 43

Berzikirlah kepada Allah sebanyak – banyaknya, dan bertasbihlah kepada-Nya diwaktu pagi dan petang, Dia akan mengeluarkan kamu darii kegelapan kepada cahaya yang terang

2. An Nur 24: 35

Cahaya diatas cahaya. Allah akan membimbing dengan cahaya-Nya kepada siapa yang Dia kehendaki.

3. At Tagabun 64 : 11

Dia akan memberi petunjuk kepada hatinya.

4. Al Qaaf 50 : 20

Aku buka tabir yang menutupi matamu, maka pandangan matamu akan menjadi tajam

5. Al Zumuah 62:10

Carilah karunia Allah berzikirlah sebanyak – banyaknya agar kamu sukses.

6. At Tholak 65 : 2-3

Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan jalan keluar dan memberinya rizki dari arah yang tidak diduga, dan barang siapa bertakwa kepada Allah niscaya Allah akan memberikan kecukupan.

7. Muhammad 47 : 7

Hai orang – orang yang beriman, jika kamu menolong ( Agama ) Allah niscaya Dia akan menolong dan meneguhkan kedudukanmu

8. Ar-Rad 13 : 28

Dengan berdzikir hati akan menjadi tenang dan tentram.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar